Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zákonem došlo k nápravě nesrovnalostí v oblasti vstupu do podnikání. V oblasti technické legislativy došlo mj. k odstranění duplicitní kontrolní činnosti Českou obchodní inspekcí a živnostenskými úřady, k odstranění povinnosti nahlašovat přerušení provozování živnosti, k odstranění povinnosti označovat výrobek názvem či údajem o velikosti, pokud to povaha výrobku nevyžaduje apod. Není to mnoho, ale jakékoli snížení administrativní zátěže pro podnikatele je třeba ocenit.
Organizátor Pod záštitou
Partneři