Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nová úprava snižuje administrativní náročnost veřejného zadávání, předpokládá také jeho postupnou elektronizaci. Poskytuje větší prostor pro posuzování nabídek podle celkové výhodnosti a nikoliv pouze ceny, přináší také větší flexibilitu pro úpravy vytendrovaných smluv. Na některých místech administrativy zase přibylo a je také diskutován dopad zavedení nevratného poplatku 10 000 Kč za podnět k zahájení řízení. Jinak je ale třeba vyzdvihnout důkladnou přípravu zákona, vyváženě zohledňující řadu protichůdných zájmů. Podařilo se také zabránit mnoha pokusům o „pozlacování“ nad rámec unijních směrnic a prosadit posun k liberálnějšímu prostředí veřejného zadávání. Praxe ukáže, jak zadavatelé nový rámec využijí.

Organizátor Pod záštitou
Partneři