Ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, zrušen nálezem Ústavního soudu 318/2009 Sb.
Autoři: Petr Tluchoř (ODS), Bohuslav Sobotka (ČSSD) a Přemysl Rabas (SZ)

Za situace problematického rozložení politických sil Parlament rozhodl o předčasném rozpuštění Poslanecké sněmovny, čímž se pokusil pro tento případ odsunout postup výslovně stanovený pro takové případy Ústavou. Zákon by tak otevřel cestu k dalším zákonům přijímaných „pro tento případ“ či „pro tuto věc“ dle aktuálních politických či osobních potřeb, což staví na hlavu základní principy fungování státu.
Organizátor Pod záštitou
Partneři