Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním

<p>Směrnice sjednocuje úroveň ochrany obchodního tajemství v&nbsp;Unii. Ta je zatím roztříštěná a slabší články ohrožují zbytek vnitřního trhu v boji proti krádežím a obchodní špionáži. Úprava řeší neoprávněné získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství, náhradu škody, obranu proti zneužití ochranných opatření v konkurenčním boji, vymezuje, kdy může dojít k prolomení obchodního tajemství třeba při práci investigativních novinářů a v&nbsp;rámci ochrany whistleblowers. Cílem je podpořit investice evropského byznysu do inovací.</p>

Organizátor Pod záštitou
Partneři