Směrnice č. 2010/45/EU, kterou se mění směrnice o DPH
Autor: Evropská komise (GŘ pro daně a celní unii)

Státy Unie mohou od roku 2013 umožnit malým a středním podnikům platit daň z přidané hodnoty až po přijetí platby za dodané zboží či poskytnutí služby. Po mnoha proklamacích o potřebě přizpůsobit objem regulace vztahující se na malé a střední podniky jejich velikosti, se jedná o inspirativní krok, byť zůstává otevřené, jestli tuto možnost Česká republika využije.
Organizátor Pod záštitou
Partneři