Směrnice 2012/17/EU, kterou se mění některé směrnice ve věci propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků
Autor: Evropská komise - GŘ pro vnitřní trh a služby

Dojde k propojení vnitrostátních obchodních rejstříků do jednotného rozhraní, aby si každý mohl jednoduše ověřit informace o svých obchodních partnerech z jiných států Unie. Podobně jako přijetí jednotného evropského patentu se jedná o klasický příklad nástroje, který může zlepšit využití potenciálu vnitřního trhu Unie. Jeho plné využití je přitom třeba zajistit hlavně dnes, kdy se některé státy Unie potýkají s ekonomickými problémy a schopnost firem rozšířit své podnikatelské aktivity za přiměřených nákladů do ostatních částí Unie může být zásadní pro jejich přežití a pro udržení zaměstnanosti.
Organizátor Pod záštitou
Partneři