Směrnice 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků
Autor: Evropská komise (GŘ pro energetiku a dopravu)

Pravidla pro uvádění energetické náročnosti výrobků se dosud vztahovala jen na výrobky pro domácnosti. Nyní se rozšířila na všechny relevantní výrobky, tedy na energetické spotřebiče pro průmysl ale i další výrobky, například okna, která mají potenciál pro úsporu energie. Společně s dalšími regulatorními nástroji (např. preference nízkoenergetických výrobků ve veřejných zakázkách či rozšíření pravidel pro snižování energetické náročnosti budov) směrnice přispívá ke srovnání podmínek pro podnikání firem s různým přístupem k ochraně životního prostředí. Jde o další pozitivní zprávu pro všechny firmy na trhu, které mohly být znevýhodněny jen proto, že vyráběly ekologicky.
Organizátor Pod záštitou
Partneři