Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2013 Sb. m. s., 3/2013 Sb. m. s., 4/2013 Sb. m. s., 6/2013 Sb. m. s., 90/2013 Sb. m. s., 14/2013 Sb. m. s., 42/2013 Sb. m. s. a 91/2013 Sb. m. s.
Autor: Vláda ČRcí č. 2/2013 Sb. m. s., 3/2013 Sb. m. s., 4/2013 Sb. m. s., 6/2013 Sb. m. s., 90/2013 Sb. m. s., 14/2013 Sb. m. s., 42/2013 Sb. m. s. a 91/2013 Sb. m. s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech a další podobné dohody s Ostrovem Man, Republikou San Marino, Britskými panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Dánskou republikou, Královstvím Saudské Arábie a Panamskou republikou (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2013 Sb. m. s., 3/2013 Sb. m. s., 4/2013 Sb. m. s., 6/2013 Sb. m. s., 90/2013 Sb. m. s., 14/2013 Sb. m. s., 42/2013 Sb. m. s. a 91/2013 Sb. m. s.) Mezinárodní spolupráce, včetně nových bilaterálních smluv o výměně informací v daňových záležitostech, jsou správnou cestou k řešení velké části daňových úniků, přestože by měla být Česká republika ještě aktivnější a především v rámci EU a OECD podporovat mnohostranné dohody o výměně informací se všemi zeměmi. Tato opatření pomáhají vyrovnat znevýhodnění menších firem, které nevyužívají výhod daňových rájů (příliš nízké daňové sazby či finanční tajemství). Omezení daňových úniků pomůže nezvyšovat (nebo dokonce snižovat) daňové sazby při zachování (zvýšení) celkového výběru daní.
Organizátor Pod záštitou
Partneři