Nařízení vlády č. 317/2012, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
Autor: Ministerstvo zemědělství

Nápoje s jedovaným metylalkoholem se do oběhu dostaly v důsledku kriminální činnosti několika subjektů a zásadního selhání státního dozoru. Nové regulační opatření (povinné vystavování a předávání dokladu o původu mezi jednotlivými potravinářskými podniky) přeneslo do značné míry náklady na řešení selhání státu na podnikatele v potravinářském sektoru paušálně a bez omezení účinnosti. Navíc se zatím nezdá, že by náprava tohoto stavu směřovala s dostatečnou intenzitou do oblastí, které stav zapříčinily.
Organizátor Pod záštitou
Partneři