Nařízení EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
Autor: Evropské komise, GŘ Zdraví a spotřebitelé

Neustále se zvyšující počet on-line transakcí s sebou nese rizika, především komplikovaný přístup k mimosoudnímu řešení přeshraničních sporů. Evropská platforma pro řešení sporů on-line má za cíl zvýšit úroveň ochrany spotřebitelů v Unii a zároveň posílit důvěru v jednotný trh a internetové nakupování a prodej. Přestože jedna z hlavních priorit Evropské unie je sjednocení vnitřního trhu, nadále zůstává roztříštěný, což brání posílení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu.
Organizátor Pod záštitou
Partneři