Nařízení (EU) č. 407/2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace
Autor: Evropská komise (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti)

Nařízení umožňuje, aby Unie půjčila svým státům, které mají vážné hospodářské problémy finanční prostředky potřebné ke stabilizaci situace. Základní podmínkou pro podnikání v Evropě je stabilní jednotná měna, takže snaha o záchranu eura je smysluplná. Trestuhodná je ale nekoncepčnost, s jakou bylo euro zavedeno, zejména absence funkčních mechanismů pro zajištění potřebné konvergence ekonomik států. Stejně nekoncepčně se nyní postupuje i při jeho záchraně.
Organizátor Pod záštitou
Partneři