Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 o zrušení části zákona o elektronické evidenci tržeb

Ústavní soud zasáhl do diskuse o míře zatížení podnikatelů různými administrativními povinnostmi. Nález zřejmě ovlivní podnikatelské prostředí nejen proto, že z EET zatím vyřadil třetí a čtvrtou vlnu podnikatelů nebo bezhotovostní platby. Nabádá totiž obecně zákonodárce k tomu, aby při budoucí regulaci podnikatelů postupoval uvážlivěji.

Organizátor Pod záštitou
Partneři