Dohoda mezi EU a USA o předávání údajů o finančních transakcích z EU do USA v rámci boje proti terorismu (Úř. věst. L 195, 27.7.2010)
Autor: Rada

Unie nemá vlastní adekvátní systém pro vyhodnocování údajů o finančních transakcích použitelný v boji proti terorismu. Údaje o mezinárodních finančních transakcích uchovávané na území EU budou proto hromadně předávány k vyhodnocování ministerstvu financí USA. Získané informace mají být poskytovány i dotčeným úřadům států EU a dohoda řeší i otázku ochrany soukromí. Spolupráce EU a USA v boji proti terorismu je vítaná, přesto dohoda představuje neadekvátní zásah do soukromí občanů a firem Unie.
Organizátor Pod záštitou
Partneři