Části insolvenčního zákona (§§ 192 odst. 1 a 399 odst. 2) a část občanského soudního řádu (§ 220 odst. 3) zrušené nálezy Ústavního soudu č. 241/2010 Sb., 260/2010 Sb. a 48/2010 Sb.
Autor: Ministerstvo spravedlnosti

I když si byli věřitelé o pohledávkách přihlášených v insolvenčním řízení jisti, že nejsou pravé, napadat je nemohli. Jejich pravost, výši či pořadí mohl popírat jen dlužník nebo insolvenční správce. Pokud se dlužník navrhující své oddlužení v insolvenčním řízení nedostavil na schůzi věřitelů, mělo se za to, že vzal svůj návrh na oddlužení zpět. A kromě toho, když soud zamítl návrh na vydání předběžného opatření, odvolací soud jej mohl nařídit, aniž by se proti tomu povinný mohl odvolat. Zrychlovat soudní a správní řízení je potřeba. Nikoli ale ne na úkor základních práv těch, kterých se věc dotýká. Rezervy v efektivitě veřejné správy je třeba hledat na spravných místech.
Organizátor Pod záštitou
Partneři