Aktuální události

červen
8

Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv

8. června 2016

Praha, 8. června 2016 – Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti rozhodly na základě hlasování o tom, že v anketě Zákon roku 2015 o nejlepší legislativní počin v loňském roce zvítězila transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv). S výrazným náskokem tak předstihl novelu zákona o účetnictví, kterou zvolilo 15 % podnikatelů, či novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, pro niž hlasovalo 12 % podnikatelů.

březen
22

Otevřená data pomáhají byznysu i výzkumu

22. března 2016

Sledování dat úřadů, jejich sdílení či zveřejňování je od loňského podzimu výrazně jednodušší. Novela zákona o svobodném přístupu k informacím odstranila poslední z větších bariér, které stály mezi orgány veřejné moci a občany -sice zveřejněná, ale technicky nedostupná data.

březen
22

Estonský ideál je ještě daleko

22. března 2016

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím je skvělou zprávou pro všechny, kteří ve svém osobním nebo profesním životě komunikují se státní správou. Zavedení povinnosti zveřejňovat informace ve strojem čitelné podobě otevírá prostor pro jejich využití mimo státní organizace (firmy, neziskové organizace, věda a výzkum), ale současně by mohla přispět k větší datové integraci mezi jednotlivými subjekty státní správy a samosprávy a jejich podřízenými organizacemi.

březen
21

Stát láká nové investory na přímou finanční podporu

21. března 2016

Loňské změny v investičních pobídkách, které reagovaly na celoevropské snižování výše veřejné podpory, se podle firem osvědčily. Česká republika tak zůstala i letos pro zahraniční investory atraktivní. Novela pobídek, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, se proto zařadila mezi finalisty žebříčku Zákon roku 2015.

březen
21

Vítáme zmírnění požadavků na investory

21. března 2016

Podmínky pro čerpání investičních pobídek nejsou stanoveny pouze v zákoně o investičních pobídkách. Proto s jeho novelou, jež měla přinést zatraktivnění pobídek pro období, kdy míra podpory klesla díky požadavkům EU ze 40 na 25 procent, byla s napětím očekávána i novela souvisejících ustanovení zákona o daních z příjmů. Valná většina investorů dosud dostala přislíbenou podporu ve formě slevy na dani z příjmů právnických osob.

březen
18

Nové zakázky nesmí brzdit zbytečné novely

18. března 2016

Za nekoncepční, ale přesto nezbytné považuje loňské změny v zadávání veřejných zakázek ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). Zpomalilo to podle ní práce na zcela novém zákoně, který musí Česko kvůli evropské směrnici dotáhnout do poloviny dubna. Jedním z jeho cílů je omezit množství změn, již provázely současný zákon o veřejných zakázkách, který byl za necelých devět let účinnosti novelizován téměř dvacetkrát. Některé zásahy se nepovedly a bylo nutné je opravit. Třeba právě loňskou novelou, která je nominovaná v anketě Zákon roku.

březen
18

Bouráme a pak zase stavíme

18. března 2016

Bez většího zájmu médií nabyla 6. března 2015 účinnosti technická novela zákona o veřejných zakázkách. Ačkoliv obsahově lze novelu podle mého názoru spíše přivítat, celkový pocit z ní mám spíše rozporuplný - lze na ní ilustrovat velký nešvar tvorby zákonů v České republice, kterým je obecně nekoncepčnost a nestabilita právních norem.

březen
17

Podniky čeká jednodušší účetnictví. Ulehčí se hlavně malým jednotkám

17. března 2016

Ministerstvo financí připravuje zcela nový zákon o účetnictví, protože ten současný se pomalu vzdaluje mezinárodním standardům. "Rozhodli jsme se modernizovat soustavu právních předpisů pro oblast účetnictví

březen
17

Sníží se díky novele náklady malých firem?

17. března 2016

Není jednoduché odpovědět na otázku v titulku, ale přelomovou změnou v novele zákona o účetnictví je už zavedení kategorizace podniků a stanovení povinností pro jednotlivé kategorie tak, aby takzvané mikro a malé podniky byly méně zatíženy vykazováním a zveřejňováním povinných informací.

březen
16

Veřejné peníze kontroluje deset paragrafů

16. března 2016

Nejkrásnější zákon i paskvil, který znevýhodní státní podniky. Loni schválený zákon o registru smluv, který vstoupí v platnost již od července, stále budí emoce

Organizátor
Mediální partneři