O anketě

Sedmý ročník ankety Zákon roku organizuje Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery ankety. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí v České republice a obecně o úrovni právního prostředí v ČR. Nominace na Zákon roku za uplynulý rok budou připraveny začátkem března 2016. Následně proběhne hlasování mezi oslovenými podnikateli, firmami a odbornou veřejností o legislativních počinech. Oficiální vyhlášení výsledků proběhne začátkem června 2016.

 

Proces nominace

Od začátku roku 2016 může veřejnost posílat tipy na nominace Zákon roku 2015 prostřednictvím webové stránky www.zakonroku.cz. Začátkem března bude jednotlivé nominace vybírat odborná nominační rada složená zejména ze zástupců právnických profesí a partnerů ankety. Nominace jsou připravovány z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR.

 

Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU.

 

Nominovanými mohou být i nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

 

Proces hlasování

Nominace o nejlepší zákon roku budou zveřejněny na webových stránkách www.zakonroku.cz. Hlasování probíhá jak přes samotný web ankety, tak prostřednictvím hlasovacích lístků umístěných například v klientských prostorách pražské kanceláře společnosti Deloitte. Hlasování bude uzavřeno v průběhu května 2016 a následně budou na webu zveřejněny konečné výsledky. Respondenty ankety Zákon roku jsou podnikatelé, zástupci firem a další vybrané osobnosti českého byznysu.

 

Nominační rada (v abecedním pořadí):

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., právník (Katedra ústavního práva, PF UK), podnikatel
Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát, Praha (Ambruz & Dark Deloitte Legal), předseda nominační rady
Mgr. Richard Baček, právník, Siemens, s.r.o.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR, z.s., podnikový právník, Pražská energetika, a.s.
JUDr. Monika Čírtková, advokátka, Kolín
Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, Tábor, zakladatel Pro bono aliance
Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel, CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
Mgr. Štěpán Holub, advokát, Praha (Holubová advokáti s.r.o.)
Mgr. Jan Januš, vedoucí rubriky Právo a justice, Lidové noviny
Mgr. Bohumila Jelínková, právník, BILLA spol. s r.o.
Mgr. Paed.Dr. Vratislav Kejdana, předseda Legislativně-právního výboru ČLFA, právník GE Money Auto, s.r.o.
Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Praha (Havel, Holásek & Partners), VŠ učitel (PrF UK), člen Legislativní rady vlády
Mgr. Jaroslav Kramer, šéfredaktor odborného měsíčníku Právní rádce

Mgr. Zdeněk Mandík, vedoucí Legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí České republiky
Mgr. David Marek, Ph.D., ředitel v oddělení Financial Advisory, Deloitte Advisory s.r.o.
Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, daňový poradce, ředitelka v daňovém oddělení, Deloitte Advisory s.r.o.
Mgr. Martina Mikolášková, právník, Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Ing. Jiří Nesrovnal, člen prezidia, Komora daňových poradců ČR
Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce, Nejvyšší správní soud
Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors (CIoD)

Organizátor
Mediální partneři