Předchozí ročníky

Výsledky ankety Zákon roku 2017

Závěrečná zpráva je ke stažení ZDE.

Zákon roku 2017 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Podnikání regulovat uvážlivěji (nález Ústavního soudu k EET)

37
2.

Regulace podněcující inovaci na finančním trhu (zákon o platebním styku implementujícím PSD2)

25
3.

Legislativní řez k urychlení výstavby (novela stavebního zákona)

18
4.

Efektivnější soudní řízení (novela občanského soudního řádu)

13
5.

Daňové předpisy reflektující realitu podnikání (novela zákona o daních z příjmů)

8

Výsledky ankety Zákon roku 2016

Závěrečná zpráva je ke stažení ZDE.

Zákon roku 2016 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Bohatství otevřených dat (Zveřejňování otevřených dat dle novely zákona o svobodném přístupu k informacím)

26,4
2.

Narovnání podnikatelského prostředí a zefektivnění státní správy (Elektronická evidence tržeb)

20,3
3.

Veřejné zakázky méně administrativně náročné (Nový zákon o zadávání veřejných zakázek)

16,4
4.

Nové zákony pro podnikatele: Méně znamená více! (Malá novela občanského zákoníku)

16,1
5.

Zrušený zákon, dobrý zákon (Zrušení devizového zákona)

15,0
6.

Podnikatelské know-how aneb dokážeme se chránit před špionáží? (Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodního tajemství)

5,8

Výsledky ankety Zákon roku 2015

Závěrečná zpráva je ke stažení ZDE.

Zákon roku 2015 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv)

61
2.

Zelená malým a středním podnikům (diferenciace povinností novelou zákona o účetnictví)

15
3.

Data veřejných orgánů ke komerčnímu využití (novela zákona o svobodném přístupu k informacím)

12
4.

Veřejné zakázky odpovědně, ale také realisticky (drobná zlepšení zákona o veřejných zakázkách)

8
5.

Realističtější podmínky čerpání investičních pobídek (novela zákona o investičních pobídkách a o daních z příjmů)

4

 

Výsledky ankety Zákon roku 2014

Závěrečná zpráva je ke stažení ZDE.

Zákon roku 2014 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Méně administrativy a omezení (zákon o zaměstnanosti, živnostenský zákon)

34
2.

Férové placení daní se vyplatí

32,5
3.

Transparentní přijímání zákonů (novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny)

17,3
4.

Partner pro soukromou sféru (Služební zákon)

8,9
5.

Veřejná regulace na správném místě (zákon o kybernetické bezpečnosti)

7,3

 

Paskvil roku 2014 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Daňové předpisy opět komplikovanější a opět na poslední chvíli (tři sazby a reverse charge DPH)

44,2
2.

Ode zdi ke zdi: Novela advokátního tarifu

29,7
3.

Zbytečné informační povinnosti podnikatelů (informace o původu potravin)

9,4
4.

Služební zákon: cíle nenaplněny

9,4
5.

Zbytečná administrativní zátěž místo řešení reálných problémů (třídění bioodpadu místo regulace výkupen odpadů)

7,3

 

Výsledky ankety Zákon roku 2013

Závěrečná zpráva je ke stažení zde.

Zákon roku 2013 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Rekodifikace soukromého práva: nové veřejné registry

32,4
2.

Zásah státu při selhání trhu (regulace telekomunikačních operátorů)

24,1
3.

Mezinárodní spolupráce při řešení daňových úniků (dohody o výměně informací v daňových záležitostech)

14,8
4.

Vylepšení insolvenčních předpisů

14,8
5.

Podpora fungování vnitřního trhu EU (řešení spotřebitelských sporů on-line)

13,9

 

Paskvil roku 2013 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Špatně a pozdě I: Daňová legislativa

33,3
2.

Špatně a pozdě II: Daň z nabytí nemovitých věcí

25,3
3.

Nekoncepční a neefektivní legislativní proces (zákon o veřejných zakázkách)

19,5
4.

Mnoho povyku (bohužel) pro nic: medializovaný boj za zvýšení transparentnosti korporací

11,5
5.

Paušální represivní regulace (obchod lihem)

10,3

 

Výsledky ankety Zákon roku 2012

Závěrečnou zprávu k Zákonu roku 2012 si můžete stáhnout ZDE.

Zákon roku 2012 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Nástroje ke zlepšení fungování vnitřního trhu unie (propojení obchodních rejstříků)

25,3
2.

Podpora mimosoudních způsobů řešení sporů (Zákon o mediaci)

24,4
3.

Koncepční posílení smluvní volnosti a srozumitelnosti předpisů (Rekodifikace soukromého práva)

19,7
4.

Zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek

16,5
5.

Odblokování církevního majetku umožňující hospodaření s ním

14,1

 

Paskvil roku 2012 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Přenášení odpovědnosti ze státu na soukromé subjekty (Nespolehlivý plátce DPH)

37,4
2.

Přijímání klíčových zákonů „Za pět minut dvanáct” (prosincový daňový balíček)

32,4
3.

Stále větší složitost, namísto podpory řádné aplikace předpisů (novela zákona o veřejných zakázkách)

11,5
4.

Neadekvátní byrokratická záplata na selhání státního dozoru (povinné rodné listy alkoholu)

10,6
5.

Opakované odsouvání účinnosti již jednou přijatých předpisů

8,1

 

Výsledky ankety Zákon roku 2011

Závěrečnou zprávu k Zákonu roku 2011 si můžete stáhnout ZDE.

Zákon roku 2011 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Právo dostat zaplaceno včas

33
2.

Flexibilnější nastavení pracovněprávních vztahů

23
3.

Kriminální firmy z kola ven (trestní odpovědnost právnických osob)

20
4.

Snížení administrativní zátěže (jednotně inkasní místo)

19
5.

Zavedení II. pilíře v rámci důchodové reformy

5

 

Paskvil roku 2011 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Nesystémový postih švarcsystému

40
2.

Nekoncepční zavedení a zachraňování eura II.

21
3.

Nedostatek konsensu u systémových opatření (tentokrát ve zdravotnictví)

14
4.

Formalismus při ochraně životního prostředí (ekologická újma)

13
5.

(Ne)řešení souběhu funkcí

12

 

Výsledky ankety Zákon roku 2010

Zákon roku 2010 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1. Platba DPH až po přijetí platby od odběratele 26
2.

Krok k transparentnějším veřejným zakázkám

23
3. Snížení administrativní zátěže podnikatelů 20
4. Zvýšení pojištění vkladů u bank 18
5.

Rovné konkurenční podmínky při rozvoji zelené ekonomiky

13

 

Paskvil roku 2010 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1. Ode zdi ke zdi (fotovoltaika) 24
2. Někdy méně je více (biopaliva) 23
3. Neadekvátní zásah do soukromí (předávání údajů o finančních transakcích do USA) 21
4. Efektivita úřadů na nesprávných místech 17
5. Nekoncepční zavedení a zachraňování eura 15

 

Výsledky ankety Zákon roku 2009

Zákon roku 2009 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Civilizovanější daňové řízení 

 33,6
2.

Exekuce rychlejší - a bez excesů 

 26,5
3.

Férovější veřejné zakázky

 15,0
4.

Volný pohyb služeb v EU snad konečně realitou

 12,4
5.

Efektivnější ochrana konkurence

 12,4

 

Paskvil roku 2009 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1.

Zákon pro tu naši věc

 29,9
2.

Zkrocení zlé (významné) tržní síly

 25,2
3.

Nechci slevu zadarmo (slevy na sociálním pojištění)

 18,7
4.

Kniha jízd ano ne

 17,8
5.

Novela: Repete!

 8,4

 

Organizátor
Mediální partneři