28. listopadu 2019

Může legislativa urychlit přípravu strategických staveb?

Všechny poslední novely stavebně právních předpisů mají jedno společné – urychlit pomalý a komplikovaný stavebně právní proces. Ať již v obecné rovině ve stavebním zákoně, nebo v rovině strategických staveb v tzv. zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, který je znám i pod svým číslem ve Sbírce zákonů jako „416“ (jedná se o zákon č. 416/2009 Sb.).
sdilejte článek

Ačkoliv poslední novela „416“ vyšla v srpnu minulého roku ve Sbírce zákonů pod č. 169/2018 Sb. a ihned 31. srpna 2018 nabyla účinnosti, již dnes je do vlády předložena další novela tohoto zákona. Mezitím se také připravuje celková rekodifikace veřejného stavebního práva.

Pomohou nám však uvedené předpisy k rychlejší a efektivnější přípravě staveb? A pomohou nám tím pádem vystoupit z nížin všech možných žebříčků, kde jsme, co se týká přípravy staveb, na chvostu? Jako příklad lze uvést 156. místo dle zprávy Světové banky „Doing Business 2019“…

Částečně ano. Zejména „416“, která se týká infrastrukturních staveb strategického významu – především dopravních, ale v poslední době rovněž s ohledem na sucho vodních děl – a dále infrastruktury energetické a elektronických komunikací. Tyto stavby jsou realizovány ve veřejném zájmu a zvláštní přístup si zaslouží.

Získávání práv k pozemkům, doručování, vydávání závazných stanovisek, průzkumné práce i přeložky dotčených sítí mnohdy přípravu a realizaci strategických staveb komplikují. Právě na tato úskalí míří poslední novela „416“, která vyšla minulý rok pod č. 169/2018 Sb.

Snaha řešit komplikace strategické výstavby vynesla novele nominaci na zákon roku 2018. Nicméně, vše nelze vyřešit zákonem, jak naznačuje ústavní stížnost skupiny senátorů napadajících u Ústavního soudu tuto novelu. I v případě strategických staveb je totiž nutné šetřit práva dotčených subjektů a i nadále je nutné budovat profesionální a kompetentní státní správu. A to je i mj. cílem rekodifikace veřejného stavebního práva, která je v současné době v přípravě.

 

 


Text byl publikován v Hospodářských novinách 27. března 2019.

Autor článku
--- Redakce, Zákon roku Organizátor Projektu Zákon roku Deloitte Legal nejen radí podnikatelům jak být v souladu s platným právním řádem, ale také jak inovovat a růst. Regulace významně ovlivňuje podmínky pro rozvoj podnikaní, a proto nepodceňujeme důležitost diskusí o kvalitě regulace, naopak se jimi inspirujeme a i díky Vám a Vašim názorům kultivujeme prostředí pro podnikání. Zákon roku funguje již desátým rokem právě na bázi debat a výměny názorů o vybraných tématech důležitých pro podnikání. Mimo jiné o zákonech přednášíme, píšeme publikace, tedy vysvětlujeme a upozorňujeme na konkrétní potřeby či vyzdvihujeme pozitivní příklady aktuální legislativy. Další články autora: • Rekapitulace nominačního klání • Přichází cirkulární revoluce • Deloitte Legal uspěl ve sporech o daňových odpočtech na výzkum a vývoj • Pád hranic na internetu - nařízení o geoblockingu brojí proti diskriminačnímu chování obchodníků • Zákon je zákon • GDPR v praxi. Aneb téměř rok zkušeností napříč regionem • Známe vítěze ankety Zákon roku 2019
Organizátor Pod záštitou
Partneři