Výsledky ankety Zákon roku 2017

Pořadí Nominace %
1. Podnikání regulovat uvážlivěji
(nález Ústavního soudu k EET)
37 %
2. Regulace podněcující inovaci na finančním trhu
(zákon o platebním styku implementujícím PSD2)
25 %
3. Legislativní řez k urychlení výstavby
(novela stavebního zákona)
18 %
4. Efektivnější soudní řízení
(novela občanského soudního řádu)
13 %
5. Daňové předpisy reflektující realitu podnikání
(novela zákona o daních z příjmů)
8 %

Podrobné výsledky ankety Zákon roku zde.


Přehled nominovaných zákonů

Regulace podněcující inovaci na finančním trhu
(zákon o platebním styku implementující PSD2)
Předpis Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (plné znění)
Autor Ministerstvo financí / Evropská komise
Zdůvodnění Platební služby se otevírají novým hráčům a inovacím. Klienti bank budou např. fintech firmám moci zpřístupnit údaje ze svých účtů k využívání nových služeb, třeba aplikací pro řízení výdajů. Konkurenční prostředí zřejmě povede i banky ke snaze zatraktivňovat své produkty. Je to příklad regulace, která byznys nedusí, ale podněcuje k inovaci.

Legislativní řez k urychlení výstavby
(novela stavebního zákona)
Předpis Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (plné znění)
Autor Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdůvodnění Zkracuje se a ztransparentňuje územní plánování a zavádí se jednotné územní a stavební řízení pro jednotlivé stavby i soubory staveb, včetně případné integrace EIA procesu. Snižuje se náročnost na majetkoprávní vypořádání v řízeních, zejména pro veřejně prospěšné stavby, omezuje se účast spolků (občanských sdružení) v řízeních a zjednodušuje se proces povolování užívání staveb.

Podnikání regulovat uvážlivěji
(nález Ústavního soudu k EET)
Předpis Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 o zrušení části zákona o elektronické evidenci tržeb (plné znění)
Autor Ústavní soud
Zdůvodnění Ústavní soud zasáhl do diskuse o míře zatížení podnikatelů různými administrativními povinnostmi. Nález zřejmě ovlivní podnikatelské prostředí nejen proto, že z EET zatím vyřadil třetí a čtvrtou vlnu podnikatelů nebo bezhotovostní platby. Nabádá totiž obecně zákonodárce k tomu, aby při budoucí regulaci podnikatelů postupoval uvážlivěji.

Efektivnější soudní řízení
(novela občanského soudního řádu)
Předpis Zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních (plné znění)
Autor Ministerstvo spravedlnosti
Zdůvodnění Sebelepší regulace je k ničemu, pokud se nelze efektivně domoci práva. Ačkoli se připravuje zcela nový civilní soudní řád, novela už nyní řeší vybrané praktické nedostatky současné úpravy soudního procesu, omezuje přípustnost dovolání v některých specifických sporech za účelem zmenšení zatížení dovolacího soudu a urychlení řízení, zavádí také možnost využití videokonferenčních zařízení při soudním jednání.

Daňové předpisy reflektující realitu podnikání
(novela zákona o daních z příjmů)
Předpis Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (plné znění)
Autor Ministerstvo financí
Zdůvodnění Podnikatelé si od základu daně mohou odečíst některé nové výdaje, které jsou ekonomicky racionální a odpovídají současným podnikatelským modelům. Pozitivně lze hodnotit také některá zjednodušení v oblasti mzdové evidence či změny v oblasti paušální daně. Zvláště daňová regulace musí reflektovat podnikatelské prostředí a i ona musí podnikání podněcovat, nikoliv dusit.
Organizátor Pod záštitou
Partneři